Vindkraftskluster i norra Sverige tar form

Många aktörer i norra Sverige satsar just nu på vindkraft och de har likartade utmaningar. Ett av North Sweden Cleantechs fokusområden är att skapa och utveckla kluster inom regionens styrkeområden. De stora investeringar som genomförs innebär att energi och vindkraft ges hög prioritet.

– Det satsas stort på ren energi just nu och vi tänkte – hur bygger vi ett kluster inom energi? Vilken infallsvinkel kan vi välja där behovet för ett nätverk är stort? Så kläcktes idén om ett vindkraftskluster, säger Peter Sundberg, North Sweden Cleantech.

North Sweden Cleantechs Cluster Manager inom energiområdet, Peter Sundberg, bestämde sig för att undersöka intresset för en gemensam plattform inom området. Gensvaret från aktörer inom vindkraft i norra Sverige kom direkt och man tyckte att det var en bra idé. Peter såg ett uppdämt behov av att få diskutera inom branschen och utbyta erfarenheter. Första träffen var en fullspäckad dag i januari 2020 där gruppen åkte till Piteå och gjorde ett studiebesök på Markbygden Vindkraftspark. Dagen anordnades tillsammans med RISE SICOMP som sedan berättade om sin verksamhet följt av presentationer från bland annat Northvolt som höll föredrag kring energilagring i batterier.

Peter är tydlig med att klustret ska ha ett mervärde både informations- och affärsmässigt samt behandla konkreta utmaningar vid träffarna. Under första träffen uttryckte gruppen en vilja att tillsammans diskutera bland annat tillståndsfrågor, nätkapacitet och hur man lockar elintensiva verksamheter till norra Sverige. Intresse fanns även att ta fram en gemensam rutin för arbete i vindkraftparker där det idag inte finns väletablerade rutiner kring att upprätta, underhålla och utveckla vindkraft i norr, särskilt inte under de kallare månaderna.

– Den geografiska indelningen som gjorts för vindkraftsklustret är från Örnsköldsvik och norrut, samtidigt som det även finns ett intresse för att öppna upp för Finland och hur man jobbar med vindkraft på andra sidan Kvarken, Peter Sundberg, North Sweden Cleantech.

Vindkraftsklustret, eller nätverket som Peter gärna kallar det innan det är ett väletablerat kluster, har gått från en initial skara på 7 personer till i dagsläget 30 personer i 20-25 företag. Nu i uppbyggnadsfasen av klustret satsar man på att träffas fysiskt och eftersom Corona-pandemin har stor påverkan på dagens samhälle så skjuter man på nya träffar efter sommaren.