Het debatt i Österbotten om vilka områden som ska reserveras för vindkraft

Vindkraft och trafikströmmarna står i fokus när framtidens Österbotten tar form i en ny landskapsplan. Denna till stor del svenskspråkig region i Finland satsar också hårt på förnybar energi.

Debatten går het i Österbotten om vilka områden som ska reserveras för vindkraft.

I framtidens Österbotten skapas förutsättningar för två starka stadsregioner, Vasa och Jakobstad. Det ska vara lätt att röra sig in till städerna. Landskapsplanen för 2040 godkändes nyligen i landskapsfullmäktige.

– Stadsregionerna måste vara starka för att landskapet ska överleva, säger planläggningsdirektör Ann Holm vid Österbottens förbund.

Dels ger planen riktlinjer för hur städerna ska utvecklas, dels handlar den om hur trafikströmmarna ska gå mellan de olika städerna.

Österbotten har även storartade planer för energiproduktionen. Visionen om vindkraft har funnits med sedan en tidigare landskapsplan och arbetet går vidare i höst. Visionen är att all energi ska vara förnybar och att hälften av den ska komma från vindkraften.

– Österbotten vill vara tongivande när det gäller användningen av förnybar energi.