Så många elever har varit frånvarande under coronakrisen

Som mest har mer än hälften av eleverna varit frånvarande under coronaviruspandemin.
Det visar en kartläggning som SVT Nyheter gjort bland skolor och skolchefer i de värst drabbade länen. Högst har frånvaron varit i de socioekonomiskt utsatta områdena.

På många skolor sjönk antalet elever och lärare dramatiskt när coronaviruset bröt ut i Sverige. Men efter påsken, och skarpare signaler från Skolverket och regeringen om att skolplikten gäller, är många skolor tillbaka på mer vanliga nivåer. 

För att få en bild av situationen i grundskolan har SVT Nyheter talat med ledningen för skolor i de största kommunerna i de tre hårdast drabbade länen Stockholm, Östergötland och Sörmland. Vi har också talat med skolchefer eller motsvarande i de länens största kommuner samt skolledningen i Malmö och Göteborg.

I Stockholm Stad var i snitt var fjärde elev och lärare frånvarande när det var som värst. I dag ligger frånvaron på i snitt 14-15 procent, dubbelt så mycket som normalt. Socioekonomiskt utsatta områden har haft en högre frånvaro, och svårare att få eleverna att komma tillbaka.

Flera anledningar bakom frånvaron

Mikael Östling Huhta, rektor på Engelska skolan i det svårt drabbade området Kista i Stockholm, säger att krisen påverkat verksamheten djupt och att flera elever personligen drabbats inom sina familjer.

– Det har tidigare varit runt 40 procents frånvaro. Det vi har gjort har handlat väldigt mycket om individuell kommunikation, vi ringer till föräldrar och får en bild av hur det ser ut i deras familj och påminner om att skolan är öppen.

I Eskilstuna kommun var frånvaron bitvis så hög – 30 procent bland elever och cirka 24 procent bland lärare – att det inte gick att bedriva undervisning. På vissa skolor fick eleverna arbeta hemifrån eller korta dagarna eftersom det saknades personal.

Stora utmaningar med dubbelundervisning

För lärarna har det inneburit mycket dubbelarbete när undervisning ska planeras och genomföras för elever på plats såväl som hemma.

– Jag tycker ändå att det har gått ganska så bra. Vi har ju inte direkt ändrat på själva undervisningen, däremot så har du kanske försökt anpassa uppgiften så att det ska fungera även för de som sitter hemma, säger Agnetha Methander som undervisar i SO och Svenska på Årbyskolan i Eskilstuna.