Värme, el och VA blir dyrare

Kostnaderna för el, värme, vatten och avlopp samt sophämtning var föremål för en teknikträff i Stockholm.

STOCKHOLM. Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat med 4,8 procent det senaste året samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen ökat med 1,9 procent. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner. De sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning har ökat med 4,8 procent mellan 2018 och 2019. Detta är den högsta ökningen på mer än tio år. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Vid en teknikträff med Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm presenterades resultaten av den senaste Nils Holgerssonundersökningen av Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgersson- gruppen och Expert energi, Fastighet & Boende hos Sveriges Allmännytta.

Rapporten publiceras varje år sedan 1996 och bakom står konsultföretaget Ekan och organisationerna Bostadsrätterna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen samt Sveriges Allmännytta. Meningen med rapporten är, enligt Hans Dahlin, att skapa debatt i kommuner om prisutveckling. En rimlig prisutveckling är en del av ett hållbart samhälle. I rapporten redovisas kostnader för uppvärmning, el, vatten och avlopp samt sophämtning och görs genom att man virtuellt förflyttar en bostadsbyggnad på 15 lägenheter och 1 000 kvm, 15 000 kWh fastighetsel, energibehov, flöde, avfall samt vatten och avlopp till varje kommun. De sammanlagda kostnaderna för respektive kommun delas sedan med antalet kvadratmeter, vilket ger en lista på kostnadsläget per kommun.

I den senaste rapporten konstateras att kostnaderna ökade med fem procent förra året och den kraftigaste förändringen var elpriset. Övriga nyttigheter ökar mer än inflationen med undantag för fjärrvärmen. Totalt sett är kostnaden för fjärrvärme störst – dock en andel som minskat, medan elpriset har ökat. Trenderna, enligt Hans Dahlin, är att kostnaderna för samtliga nyttigheter har ökat mer än inflationen sedan 1996. VA-avgifterna har ökat ganska kraftigt de senaste fem åren. Det är en stor variation i pris, en del kommuner har lägre kostnad än konsumentprisindex, andra har mycket högre kostnad. Variationen finns också inom avfallskostnader.