”Deltidsdistans ger inte en säker arbetsmiljö för lärarna”

Stockholms beslut att bedriva 20 procent av gymnasiets undervisning på distans avhjälper inte lärarkårens oro inför hösten.
– Vissa skolor agerar som om risken för smittspridning är över, säger Ragnar Sjölandet, kommunombud Lärarnas Riksförbund.

Sent på måndagen kom beslutet från Skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) att gymnasieskolorna i Stockholm ska bedriva 20 procent av sin undervisning på distans.

– Vi vill välkomna gymnasieeleverna tillbaka till skolan, men för att avlasta kollektivtrafiken kommer vi ha delar av undervisningen på distans, säger hon till TV4 Efter fem.

På LR Stockholm förstår man resonemanget, men man tycker att arbetsgivaren behöver göra mycket mer för att säkra lärarnas arbetsmiljö när skolorna öppnar upp igen.

– 20 procent av gymnasieeleverna i distansundervisning varje dag enligt ordinarie schema är att föredra framför sena schemaomläggningar, och ger lärarna möjlighet att planera för antingen fysiska lektioner eller digitala i varje klass eller undervisningsgrupp, säger kommunombudet Ragnar Sjölander till Skolvärlden, men tillägger:

– Det problem som kvarstår är hur lärarna ska kunna få en säker arbetsmiljö i klassrummen med de överfyllda klasser om 33-34 elever som finns i flertalet kommunala gymnasieskolor. Vi är mycket oroade över risken för ökad smittspridning i såväl gymnasie- som grundskolor och efterlyser tydliga direktiv från utbildningsförvaltningen i Stockholm. Vi får signaler från ombud och medlemmar om att man på vissa skolor har startat lärarnas arbetsår som om risken för smittspridning är över.

Hans Kristian Vidberg är tf gymnasiedirektör på Stockholms stad och han vet att det finns en oro bland lärarna.

Vi måste hitta det som är minst dåligt

– Nu har vi tagit beslut om att ändra undervisningen. Den inre säkerheten på skolorna ska vi ta upp på ett möte på torsdagen och vi ska samverka om det med facken nästa tisdag. Så jag kan inte säga någonting konkret om det nu. I dagsläget är det bara att rektor så långt det är möjligt har en dialog med personalen. Vi kan fatta övergripande beslut, men olika detaljbeslut tas på olika skolor, säger han.

Varför har ni inte gjort det här arbetet tidigare? Det har ju gått en hel sommar.

– För det första visste vi ju inte hur hösten skulle se ut, det är först de senaste två veckorna som vi kunnat titta på det här. Och vi har inte haft någon dialog med lärarna eftersom de har varit på semester.

Hur ska ni se till att lärarnas arbetsbelastning inte skjuter i höjden som den gjorde på vissa grundskolor i våras?

– Det stämmer att det på många skolor blev en hög arbetsbelastning när man hoppade in för kollegor samtidigt som man undervisade både i klassrummet och elever som är hemma. Så långt det är möjligt måste vi fatta beslut som värnar lärarnas arbetsmiljö. Vi har ett uppdrag från utbildningsministern att inte öka på arbetsbelastningen. Men det är klart att det är en speciell situation och alla måste bidra, säger Hans Kristian Vidberg.

Något riktigt besked om hösten kan han inte ge ännu, men menar att alla tillsammans behöver hitta den bästa vägen framåt.

– Vi hade ju också hellre haft det som vanligt, utan corona. Nu måste vi istället gemensamt hitta det som är minst dåligt.