Skolverkets coronaråd: ”Lyssna på lärarna”

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson uppmanar lokala beslutsfattare att lyssna på lärarna.
– Lärare vet bäst hur undervisning bedrivs. Det gäller också i en tid av smittspridning.

Vid den dagliga presskonferensen rörande corona var den stundande skolstarten i fokus. Under presskonferensen lyfte Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson att resultaten faktiskt förbättrades för både grundskola och gymnasium under våren, trots coronan.

– De här goda resultaten hade vi inte sett om det inte hade funnits det ansvarstagande, handlingskraft och kompetens i skolan. Så jag vill passa på att rikta ett stort tack för det arbete som svensk skola gjorde under våren.

Han poängterade dock att trots de goda resultaten och fortsatt utökade möjligheter till distansundervisning är detta inte något att eftersträva.

– Bildning, och det är det skolan eftersträvar, handlar inte bara om att lära sig vissa fakta och färdigheter utan det handlar också om att utveckla värderingar och att förstå andra och sig själv. Allt det här vill jag påminna om att man lär sig bättre i skolan än på nätet. Jag tror att vi som på olika sätt har ansvar för svensk skola glädjs åt att vi nu kan ha undervisning i svensk skola igen, för långsiktigt är det vad skolan och eleverna behöver.

Som exempel på när distansundervisning fortfarande är gångbar lyfte han om elever eller lärare tillhör en riskgrupp, om man som lärare har symptom eller om man trots schemaanpassningar befarar trängsel i kollektivtrafiken. Här lyfte han det faktum att både Göteborg och Stockholm fattat sådana beslut i dagarna, med anledning av just trängsel i kollektivtrafiken.

Generaldirektören underströk i sitt anförande att beslut fattas bäst på lokal nivå, utifrån lokala förutsättningar. 

– Folkhälsomyndigheten är ingen expertmyndighet när det gäller skolan, de problem och utmaningar skolan har, hanteras bäst av de som kan skolans verksamhet. Det finns också en förväntan om att politiken ska bli mer detaljerad i vad som ska gälla och inte heller det tycker jag är rimligt. Politiken har öppnat upp för ökad flexibilitet, politiken har gett de ansvariga i skolan ökat handlingsutrymme.

Därmed ligger de besluten som varje verksamhet behöver på skolchefer, rektorer och ansvariga politiker på kommunal nivå – i samråd med lärarna.

– Vi ska komma ihåg att lärare vet bäst hur undervisning bedrivs. Det gäller också i en tid av smittspridning. Glöm verkligen inte bort lärare när ni fattar beslut om hur ni ska lösa olika problem och ta hand om det ansvar som skolan har under hösten.

Slutligen poängterade Peter Fredriksson att även om gymnasieskolan nu återgår till vanlig undervisning, innebär det inte att något är som vanligt.

– Inte heller i höst kan skolan göra allt det man vill, behöver eller brukar göra. Det var en tuff vår, men det blir också en tuff höst. Undervisning ska ske i skolans lokaler, men det ska ske med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det innebär att man ska tänka efter kring konferenser, möten och lärarkollegium, menar Peter Fredriksson.

– Allt det där behöver man naturligtvis titta på och undvika att samla lärare i stora grupper om det inte är absolut nödvändigt.

Istället uppmanade han till att se över i vilken utsträckning man kan fortsätta med distansmöten när lärare behöver träffas.

– Det är väldigt viktigt att uppmana ansvariga i skolan att värna om lärares säkerhet och hälsa. För om vi ska ha en undervisning i skolan, och det ska vi ha, då vill det till att lärarna är friska och kan vara på sitt arbete.