Trio kan bygga polishus om 25.000 kvm i Göteborg

Polisen i Göteborg är på jakt efter ett nytt huvudpolishus. Nu verkar en lokal trio vara favorit till det stora projektet. Jätten Vasakronan kan fått nobben.

Trion Klippan Kulturfastigheter, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) och Robert Dicksons stiftelse har arbetat fram ett förslag till ett nytt huvudpolishus i Göteborg – och fått polisens gillande.

Förslaget innehåller 25.000–30.000 kvm lokalyta, fördelat över 16 våningar, och ligger mittemot Ullevi, nära dagens polishus (som ägs av Vasakronan) och som ska behållas.

– Men notera då att även Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården är med i planeringen, säger polisens fastighetsansvarige Pål Sjölander till DN.

Arkitekt till trions förslag är Gert Wingårdhs byrå.

Det nya polishuset, som är tänkt att kopplas samman med det befintliga med en kulvert eller bro, planeras på den grönskande kullen/parken och parkeringsplatsen som ligger mellan Ulleviarenan det befintliga polishuset, skriver DN som var fört med att berätta om trions projekt.

Klippan Kulturfastigheter, SGS och Robert Dicksons stiftelse vann 2017 en markanvisningstävling för platsen. Idén var att bygga 120 bostäder, vanliga kontor och butiker. Men polisen sa snabbt nej. Trion jobbade då om sina planer.

Christer Johansson, som alltså äger Klippan Kulturfastigheter, säger till DN om den planerade byggnaden:

– Det ska vara energieffektivt. Vi ska sänka priset på hyran räknat per person. Ambitionen är dubbelt så många människor som kan verka där per kvadratmeter jämfört med i dagens polishus.

Ett problem som man har haft att hantera är insynsfrågan från ett bostadshus med 200 lägenheter som planeras i närheten.

Även Vasakronan har presenterat ett förslag som går ut på att dagens polishus byggs ut. Polisen har dock valt att inte gå vidare med det förslaget.

Inga beslut är dock fattade när det gäller det nya polishuset.

Polisen är i dag utspridd på flera platser i stan, inte bara i dagens stora polishus vid Ullevi som för övrigt expanderade 2009.