Genesta bygger ut och hyr ut 1.200 kvm

Nu går Genesta igång med sitt stora projekt att bygga om och bygga ut kontorsfastigheten Svea Artilleri. Två hyresgäster har tecknat kontrakt och 12.000 kvm återstår att hyra ut.

Sommaren 2018 förvärvade Genesta kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 & 11, som ligger nära Stockholms stadion, från AFA Fastigheter (läs mer här). Vid förvärvet lyfte Genesta fram projektmöjligheterna för fastigheten – och nu förverkligar bolaget planerna.

Den 12.850 kvm stora fastigheten längs Lidingövägen har nu beviljats bygglov som innebär en utbyggnad på drygt 700 kvm uthyrbar kontorsyta. Samtidigt startar ägaren Genesta en omfattande renovering och modernisering.

Entréerna byggs ut och i hjärtat av huskroppen öppnar en gemensam reception med intilliggande mötesrum, lunchrum och lounge. Dessutom uppgraderas tekniken.

– Ombyggnationen gör att vi öppnar upp för både små och stora företag som erbjuds efterfrågad service i en modern kontorsbyggnad i ett utmärkt läge, säger Ted Söderlund, head of investment management, Genesta.

Genesta har under våren skrivit kontrakt med två nya hyresgäster på sammanlagt 1.200 kvm, ännu hemligt vilka.

Fastigheten är snart helt vakant efter att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, bestämt sig för att flytta. Genesta har därmed ytterligare drygt 12.000 kvm för uthyrning i den CBD-närliggande fastigheten. Genesta uppger för Fastighetsvärlden att intresset är stort.

Med utvecklingen av Svea Artilleri önskar Genesta att bidra till att utveckla närområdet som karakteriseras av utveckling och nybyggnation med bland annat grannarna Musikhögskolan och nya bostadsprojekt.

– Svea Artilleri blir en fräsch kontorsbyggnad som smälter in i den nya stadsbilden här. Nya utbyggda entréer och ny belysning gör området tryggare att vistas i för alla, säger Ted Söderlund.

Utvecklingen sker etappvis med färdiga lokaler våren 2021, hösten 2021 och sommaren 2022. Arcona har fått i uppdrag av Genesta att utföra arbetet.