Oscar Properties stämning får nobben av staden

Ett skadestånd på hundratals miljoner från Stockholms stad skulle betyda väldigt mycket för det ekonomiskt pressade Oscar Properties. Tingsrätten har avvisat bolagets stämningsansökan när det gäller Gasklockan.
OP kommer att stämma staden igen, och då med en ny strategi, enligt FV

Den 7 juli lämnade Oscar Properties in en stämningsansökan mot Stockholms stad på 169,4 miljoner kronor, jämte ränta, avseende tagna kostnader för höghusprojektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden och den skada som uppstår i övrigt. Parterna är oense kring huruvida saneringen har gått till på rätt sätt efter att Oscar Properties förlorade byggrätten efter att bolaget inte betalt för den i tid.

Oscar Engelbert, bolagets vd och storägare, sa följande i samband med att stämningsansökan lämnades in:

– Oscar Properties accepterade inte dessa ändrade villkor och Stockholms stad hävde då, utan giltigt skäl, köpet av marken för projektet Gasklockan. Stockholms stad erbjuder sig nu efter hävningen, märkligt nog, i förhållande till en ny exploatör att uppfylla alla ställda miljökrav och ta hela ansvaret.

Engelbert avslutade med:

–Nu blir det en sak för rättssamhället och risken är stor att skattebetalarna får stå för notan på grund av Stockholm stads agerande.

Nu kan Fastighetsvärlden berätta att Stockholms tingsrätt beslutat att avvisa stämningsansökan som var på 16 sidor och som innehöll 18 bilagor.

Stämningsansökan bedöms av tingsrätten vara ofullständig och att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång. Kärandena har inte preciserat yrkandena på det sätt tingsrätten begärt, står det i utslaget. Tingsrättens sammantagna bedömning är att ansökan från Oscar Properties, och det juridiska ombudet AG Advokat, ska avvisas.

Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 28 augusti 2020, och det ska stå i överklagandet att det riktar sig till Svea hovrätt. Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet.

När Fastighetsvärlden kontaktar Oscar Engelbert hänvisar han till advokaten som har hand om ärendet.

Fastighetsvärlden kan berätta att parterna Oscar Properties och AG Advokat inte kommer att överklaga beslutet till hovrätten. Duon väljer istället en ny strategi.

– Vi kommer istället att skicka i en ny stämningsansökan, och då bara med ett bolag som avsändare. Genom att göra så kommer vi att spara ett halvår eller ett år, istället för att vänta på beslut från hovrätten, för att därefter fortsätta i tingsrätten säger P-G Jönsson, advokat och delägare vid AG Advokat.

I den stämningsansökan som skickades in i mitten av juli är det två dotterbolag (Oscar Properties Gasklockor 2 AB och Oscar Properties Gasklockor AB) som stämmer Stockholms stad. Domaren i tingsrätten hävdar att det då ska ske två processer och har därför valt att avvisa stämningsansökan och erbjudit OP och AG att ta fallet till hovrätten för prövning. Nu väljer alltså parterna att komma in med en stämningsansökan riktad från ett av dotterbolagen. Den kommer enligt Jönsson att skickas in 29 augusti.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden pågår det fortfarande samtal mellan Stockholms stad (exploateringskontoret) och Oscar Properties för att försöka hitta en lösning. Stämningsansökan var ett sätt från OP att visa att man menar allvar med hur man känner att man drabbats av saneringsfrågan och projektplanerna.

Även om Oscar Properties skulle vinna målet i domstol lär det dock sannolikt dröja till pengarna finns på bolagets konto. Vår bedömning är att en eventuell dom skulle komma först i slutet av 2021, enligt FV.

Oscar Properties kommer alltså att stämma på nytt på det sätt tingsrätten begärt och inte begära att hovrätten omprövar tingsrättens beslut.