Plugg på plats lättnad för utländska studenter

Beskedet att högskolor och universitet kan få börja utbilda på plats igen i höst kommer som en lättnad för flera tusen utländska studenter.

Ett av kraven för uppehållstillstånd är att studenten är fysiskt närvarande på campus

edan början av mars har undervisningen på landets universitet och högskolor bedrivits på distans för att minska smittspridningen. Men på fredagen kom beskedet från regeringen att lärosäten kan börja förbereda sig för att bedriva verksamhet på plats i höst.

Det innebär en ljusning för utländska studenter som vill fortsätta att studera i Sverige i höst, eftersom regelverket säger att studier ska bedrivas på campus på heltid för att uppehållstillstånd ska beviljas.

Antalet studenter som ansöker om förlängning av uppehållstillstånd har minskat i år, enligt Migrationsverket. Hittills handlar det om knappt 1 900 ansökningar jämfört med drygt 2 100 motsvarande period i fjol.

Vad gäller antalet nya utländska studenter som vill komma till Sverige märks en ännu tydligare nedgång: 1 800 ansökningar i hittills år, jämfört med nästan 4 700 motsvarande period förra året.

– Den stora skillnaden för den här gruppen är inreseförbudet som gäller i Sverige just nu. Så länge det råder kan man inte resa in även om man får ett uppehållstillstånd, säger Daniel Grynfarb, chef för migrationsrättsenheten på Migrationsverket.

Inreseförbudet är beslutat av regeringen och gäller i dagsläget till den 15 juni.

De nya beskeden från regeringen om undervisning på plats bygger på att smittspridningsläget inte förändras.