Beskedet svensk skola väntat på

Beskedet att gymnasier och högskolor snart är ute ur distanstunneln tas emot med glädje.

– Det är nog många lärare som drar en lättnadens suck, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Enligt Skolverkets generaldirektör har beskedet särskilt stor betydelse för elever i behov av stöd.

om lärare och elever kan mötas i skolan.

Enligt Peter Fredriksson har en återgång till skolundervisning särskilt stor betydelse för elever i behov av stöd.

– Även om skolan gjort sitt yttersta är det naturligtvis alltid de mest utsatta eleverna som drabbas när verksamheten inte fungerar som tänkt. Jag skulle också vilja lyfta elever som behöver en fungerande skola därför att de inte har digitala hjälpmedel hemma, eller en plats hemma där de kan studera i lugn och ro.

Tuff distans-vår

Många lärare har haft en tuff vår. Johanna Jaara Åstrand säger att lättnaden därför blandas med viss oro inför hösten.

– Ekonomin är extremt pressad, men resursbehoven kommer att ha ökat både vad gäller undervisning och den psykosociala hälsan bland eleverna.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén håller tummarna för att smittläget inte försämras före höstterminen, utan att gymnasieskolan och vuxenundervisningen kan gå tillbaka till normalläge då.

– Vi ser att framför allt SFI-undervisningen har lidit svårt under våren. Undervisningen har fungerat dåligt och frånvaron bland eleverna har varit hög.

SFI står för svenska för invandrare.

Inga storföreläsningar

Också i universitetsvärlden tas fredagens besked emot med lättnad.

– Det är ett beslut som välkomnas. Distansundervisningen har påverkat både medarbetare och studenter väldigt mycket, men alla ska ha en stor eloge för att ha hanterat detta på ett väldigt bra sätt, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

Hon påpekar att pandemin ändå kommer att påverka verksamheten framöver. Storföreläsningar med 500 studenter på plats är ännu inte att tänka på. Och annat kanske inte ens är önskvärt att återuppta.

– Vii har tagit ett språng framåt i den digitala användningen. Det är nog ganska många möten som kommer att hållas via Skype i framtiden, så att vi inte reser lika mycket. Det är bra för oss och bra för miljön, säger Eva Åkesson.