Locum bygger sjukhusbyggnad för 1,85 miljarder

En 13 våningar hög sjukhusfastighet ska byggas direkt väster om den nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus. Kostnad 1,85 miljarder.

Utvecklingen av Danderyds sjukhus fortsätter. I slutet av 2024 beräknas en ny vårdbyggnad stå klar för slutenvårds- och mottagningsverksamhet, med minst 164 vårdplatser, helikopterplatta på taket och förbättrade förutsättningar för effektiv och patientsäker vård.

Igår eftermiddag togs nästa steg mot det första spadtag då Locums styrelse och Fastighets- och servicenämnden i Danderyd beslutade att förorda genomförandebeslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Det slutliga genomförandebeslutet i regionfullmäktige är planerat till september.

Byggnaden beräknas kosta cirka 1.85 miljarder kronor och enligt aktuell tidplan lämnas den över till vården i slutet av 2024.

Den nya vårdbyggnaden ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och mottagningar på sjukhusområdet.

Den totalt 13 våningar höga byggnaden placeras direkt väster om den nya akutvårdsbyggnaden och närheten till akutvårdsbyggnaden ger flera fördelar då vårdinnehållet i byggnaderna kompletterar varandra.

Byggnaden kommer att inrymma generella vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum och en intermediärvårdsavdelning.

Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden.

Utöver detta planeras en helikopterflygplats på taket vilket bidrar till flera förbättringar för vården jämfört med att ha en separat helikopterflygplats på marken.