Laddar upp när guldstaden stöps om

Guldstaden Skellefteå glänser mer än någonsin förr. Till följd av batterifabriken Northvolts etablering beräknas så många som 2.000–2.500 nya arbetstillfällen genereras inom fem år, vilket i sin tur bedöms leda till både ökad inflyttning och ökad inpendling. Kommunens mål är att öka antalet invånare från dagens cirka 72.000 till 80.000 år 2030. Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå beräknas vara klar år 2030.

Vidare ökar bostadsbyggandet i kommunen. Byggrätt Norr (ett samarbete mellan Skebo, Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks Boende) har tidigare meddelat att man har som mål att bygga 1.000 nya bostäder fram till år 2024.

Även intresset på transaktionsmarknaden har ökat. Under 2019 samt i inledningen av 2020 har flera fastighetsaffärer noterats. Bland annat förvärvade NP3 i slutet av 2019 en portfölj om nio industrifastigheter till ett pris om cirka 124 miljoner kronor eller cirka 7.750 kr/kvm.

Under hösten 2018 träffade SBB en avsiktsförklaring med Skellefteå kommun om ett projekt med kulturhus och hotell, till en rekordköpeskilling om cirka 1.050 miljoner kronor.

En annan av höstens affärer i Skellefteå var då Diös förvärvade fastigheterna Mimer 4 och Mimer 7 från HSB Norr Fastigheter AB. Förvärvsobjekten är belägna längs gågatan (Nygatan) i centrala Skellefteå. Byggnaderna inrymmer sammanlagt ett 30-tal bostads­lägenheter, butiker samt några kontorslokaler och är uppförda 1957 respektive 1945.

Den sammanlagda uthyrbara arean uppgår till 4.000 kvm och vid förvärvstidpunkten var samtliga ytor uthyrda. De största hyresgästerna är butikerna Ingmar och Ljudshoppen. Köpeskillingen uppgick till cirka 53 miljoner kronor. Savills uppskattar direktavkastningskravet till 5,5–6,0% (direkt­avkastningskravet för bostadsdelen uppskattas till 4,25–4,75%). Marknadshyran för kontors och butikslokalerna bedöms i huvudsak återfinnas inom intervallet 1.000–1.500 kr/kvm. Diös äger sedan tidigare ett tiotal fastigheter i centrala Skellefteå, av vilka fyra är belägna utmed samma gågata i närheten av förvärvsobjekten.

Diös och NP3 är två bolag som under senaste tiden stärkt sin närvaro i Skellefteå. Intresset för Skellefteå är på frammarsch. Vem blir nästa att hoppa på guldtåget?