Fem får undantas från las-lista

Mycket av innehållet i las-utredningen, som i dag läggs fram för regeringen, var redan känt.

Bland annat föreslår utredaren Gudmund Toijer att arbetsgivarna får undanta fem personer från principen sist in först ut, vid uppsägningar, och det oberoende av företagets storlek. I dag gäller undantag för två anställda för företag med högst tio anställda.

Vid lika lång anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som får vara kvar. Utredaren föreslår också att den som riskerar bli uppsagd måste kunna visa att han eller hon kan ta ett annat jobb utan upplärning eller utbildning för att omplacering ska bli aktuellt. I dag säger praxis att den anställde har uppemot ett halvår på sig att lära sig ett annat jobb på samma arbetsplats.

Minska kostnader

Dessutom föreslås att det inte längre blir möjligt att ogiltigförklara en uppsägning vid företag med färre än 15 anställda. Detta för att minska kostnaderna för småföretag.

Till de anställdas fördel finns förslag på kompetensutveckling.

”Rätten till kompetensutveckling ska gälla alla arbetstagare, som har minst sex månaders sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren. Förslaget omfattar alltså både arbetstagare med tillsvidareanställning och arbetstagare med tidsbegränsad anställning”, skriver utredaren.

Utredaren föreslår också ökade möjligheter för visstidsanställda att snabbare få en fast anställning.

Från fackligt håll har utredningen redan sågats hårt, både för innehållet och för att politikerna ska hålla sig långt borta från de här frågorna.

”Kraftigt snedvrida”

”Utredningens förslag skulle kraftigt snedvrida balansen på arbetsmarknaden till arbetstagarnas nackdel”, skriver TCO i ett pressmeddelande.

Även arbetsgivarsidan har sagt att parterna själva ska lösa de här frågorna förhandlingsvägen, utan politisk inblandning.

Förhandlingar mellan fack och arbetsgivare har också kommit en bit på väg, men många stötestenar kvarstår.

Från politiskt håll har man sagt att utredningens förslag bara blir lag om inte parterna själva lyckas förhandla sig fram till lösningar på frågorna kring arbetsrätten.