Vi har en förmåga att utveckla – som många andra saknar

Newsec Property Asset Management integrera verksamheten inom teknisk service och drift med den övriga förvaltningsorganisationen. ”Vi vill erbjuda en ännu bättre digitaliserad tjänst och samtidigt dra nytta av den storlek vi har”, säger Björn Lindeborg, vd Newsec Property Asset Management.

Newsecs förvaltningsorganisation, Newsec Property Asset Management, meddelar att verksamheten inom teknisk service och drift integreras med den övriga förvaltningsorganisationen – vilket i förlängningen innebär bättre möjligheter att investera i digitala lösningar och effektiva system, över hela Norden.

Samtidigt lämnar vd:n för Newsec Property Asset Management Sweden, Mattias Johansson, över stafettpinnen till Eric Johansson, i dag chef för teknisk service och drift.

I sin nya nya roll ska Eric Johansson arbeta med att ytterligare öka effektiviteten för leveranserna i hela förvaltningserbjudandet.

Newsec har en förvaltningsvolym på cirka 40,6 miljoner kvadratmeter under förvaltning. Med det är man störst i Norden och tvåa i Europa, strax bakom CBRE på cirka 48 miljoner kvadratmeter.

– Just nu konsoliderar vi våra marknader och försöker effektivisera och utnyttja stordriftsfördelen. Vi är det enda företaget inom området som finns i alla nordiska länder. Vi vill erbjuda en mer digitaliserad tjänst och dra nytta av vår storlek i alla inköp som kommer våra fastighetsägare till godo, säger Björn Lindeborg, vd Newsec Property Asset Management, till FV.

Ambitionen att växa ytterligare på existerande marknader genom att utveckla effektiva, digitaliserade, lösningar med en hög servicenivå.

Sammanslagningen av de båda svenska organisationerna medför en likvärdig struktur i Norden och öppnar för nya möjligheter att investera i system och kompetenser.

Nya vd:n för Sverige, Eric Johansson, har de två senaste åren byggt upp Newsecs technical services till en modern och serviceorienterad driftorganisation. Han kommer förmodligen har nytta av de kunskaper som han förvärvade hos sin tidigare arbetsgivare, Coor service management.

– Samma konsolideringsresa som vi hade på Coor, för bredare tjänster, finns det fina möjligheter att också göra med Newsec. Det är en del av logiken att man lägger ihop affärsområdena och slår dem samman, säger Eric Johansson.

I dag hanterar Newsec cirka 38 miljarder kronor årligen i hyror genom sina tjänster. I Sverige ligger motsvarande siffra på 20 miljarder per år som man administrerar åt sina kunder.

– Den typen av administration går att automatisera ännu mer genom att till exempel jobba med olika typer av robotar för att göra allt effektivare. Men man måste hålla sig till någon form av standard, man kan inte ha olika förfaranden per kund. Vi jobbar mycket med att få in alla i en och samma process. Men det krävs stora ekonomiska muskler för att gå in och investera och hitta de här systemen. Tack vara vår position och att vi har en ägare med  stark balansräkning, Stronghold, finns den möjligheten, säger Eric Johansson.

– Vi har förmågan att effektivisera, och använda den nya tekniken, som många av de andra bolagen inte har möjlighet att göra. För det är en rätt hög barriär att ta sig över.

Newsec investerar, årligen, strax över 50 miljoner kronor i nya system.

– Det är inspirerande att verka i en miljö med en ägare som satsar så mycket på framtiden, säger Eric Johansson.

Björn Lindeborg menar att den tekniska satsningen skapar en betydligt mer stabil förvaltningsprodukt för kunderna.

– Digitaliseringen används i bland annat back end processer och för kontroll. Samtidigt ska man komma ihåg att det är fortfarande är mycket möten mellan människor. Även om man speedar upp processerna med nya digitala hjälpmedel.