Miljoner dödsfall på grund av ökande luftföroreningar

För drygt hälften av jordens befolkning blir luften alltmer förorenad. Situationen är värst i delar av Afrika och Asien.

Luftföroreningar orsakar drygt sju miljoner förtida dödsfall varje år dör, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Men trots att frågan har uppmärksammats sedan lång tid fortsätter problemet att öka i stora delar av världen.

Det framgår av en ny studie i tidskriften Climate and Atmospheric Science, som visar att drygt hälften av jordens befolkning utsätts för allt högre halter av föroreningar i luften de andas. På vissa håll är halterna fem gånger högre än WHO:s riktlinjer.

Ökar mest i Afrika och Asien

Framför allt är det i Afrika och Asien som situationen har förvärrats under studieperioden. I USA och Europa har föroreningarna i stället minskat en aning, så att andelen som utsätts för hälsofarliga nivåer av PM2,5 (partiklar mindre än 2,5 mikrometer) har sjunkit från 71 till 49 procent. Globalt är den siffran 90 procent.

Den typen av partiklar gör bland annat att risken att drabbas av stroke, hjärtsjukdomar och lungproblem ökar.

Främst från industrier

”Även i länder med den renaste luften utsätts stora mängder människor för hälsovådliga nivåer av luftföroreningar”, skriver forskarna i studien, som bygger på sammanställningar av satellitdata, mätningar i markstationer och modelleringar under åren 2010-2016.

Forskarna konstaterar att föroreningarna i första hand kommer från industrier, kolkraftverk och transporter.

En viss del kommer även från hushållens ved- och koleldade matlagning och uppvärmning. I delar av Afrika och Mellanöstern spelar även en ökad vindspridning av damm och sand från Sahara en stor roll. ”Ökningen i den här regionen går i linje med de modelleringar som förutspår en större mängd stoft från öknen till följd av klimatförändringarna”, skriver forskningarna i sin studie.

TT