EQT har dubblat sin logistikportfölj senaste året

Förra sommaren gjorde EQT Real Estate och fastighetsbolaget Kvalitena och Broadgate Asset Management en gemensam satsning och lanserade Svenska Verksamhetsfastigheter, ett joint venture-fastighetsbolag med fokus på lager- och lätt industrifastigheter i citynära områden.

Kvalitena sålde då in fastigheter med totalt 85.000 kvm uthyrningsbar area.

Därefter har Svenska Verksamhetsfastigheter genomfört flera nya affärer och med de senaste sex tilläggsförvärven under 2020 förvaltar idag bolaget en portfölj om 28 fastigheter med totalt 174.000 kvm i universitetsstäder i mellersta och södra Sverige.

– Efterfrågan på urbana logistikfastigheter drivs av den exponentiella tillväxten inom e-handel och vi ser att denna tematiska trend påverkar städer över hela Sverige och i synnerhet universitetsstäder, säger Henrik Orrbeck, partner på EQT Real Estate.

– Svenska Verksamhetsfastigheters portfölj förväntas att gynnas av den ökade urbaniseringstakten i dessa stadskluster och bolaget har som målsättning att nå ett portföljvärde om fyra-fem miljarder kronor inom de kommande två-tre åren, tillägger Orrbeck.

EQT Real Estate-teamet i Stockholm har identifierat behovet av urbana logistikfastigheter som särskilt högt i svenska universitetsstäder då områdena kännetecknas av en god ekonomisk tillväxt och stabil befolkningsökning.

– Vi fortsätter att bygga en attraktiv plattform, implementera den strategiska affärsplanen samt utveckla portföljen genom aktiv asset management. Vi utvärderar hela tiden marknaden för potentiella tilläggsförvärv i de kluster där Svenska Verksamhetsfastigheter är verksamma. Transaktionerna som genomförts består både av portföljer och mindre styckesaffärer, varav majoriteten är gjorda off-market, säger Richard Wollter, vd på Broadgate Asset Management.